Pěstování obilí v biokvalitě

Protože také naše rostlinná výroba podléhá ustanovením ekologického pěstování, produkujeme v biokvalitě také obilí.

Používáme tradiční metody hospodaření, kvalitní certifikovaná bioosiva a odpovídající pěstební technologie bez využití umělých hnojiv a pesticidů.

Naše obilí je vhodné pro výrobu biopotravin.