Služby pro zemědělství

Majitelům pastvin nabízíme sečení a kompletní sklizně trvalých travních porostů.

sečení trávy

Cena
popis položky 1 cena za jednotku 1000
popis položky 2 cena za jednotku 2000