Chov skotu masných plemen

Ekofarma Jedlová se věnuje chovu gaskoňského skotu. Zvířata jsou v letním období chována na pastvinách, v zimním pak ustájena v zimovišti s volným přístupem na pastviny a přikrmována ekologicky certifikovaným krmivem z vlastních zdrojů.

Celý chov a údržba pastvin bez používání herbicidů probíhá v podmínkách ekologického zemědělství. Podmínky chovu jsou pravidelně kontrolovány akreditovanou kontrolní a certifikační organizací KEZ o.p.s. Výsledky těchto kontrol nám umožňují označovat naše produkty jako bioprodukty nebo biopotraviny. Dokladem toho jsou obdržené Certifikáty.

Produkujeme zdravý skot s masem výborné kvality, šťavnatým s vysokým podílem svaloviny a nízkou tučností.

Možnost porážky masa na biojatkách v Malém Šebově

Během období listopad až duben, možnost odběru bouraného masa

Produkce masa

Kategorie 1

Cena
položka A 160
položka B 258

Kategorie 2

Cena
položka C 95